MY PROJECTS


Har erfaring med specialpædagogisk støtte (SPS)


Foretage indledende screeningsprocedurer, enten hele årgange (fx 80-90 elever), når de påbegynder skoleåret samt enkeltelever.


Analysere indkomne data, afklare behovet for hjælp samt iværksætte passende strategier. 


Sidemandsoplæring, vidensdeling.


Løsningen af diversen praktiske opgaver gennem konstruktiv dialog med lærere, forældre, mentorer, uddannelsessekretærerer samt studievejledere om løsning af de praktiske opgaver, til gavn for eleverne og deres trivsel. 


Indgå i teamsamarbejde og faglige netværk, herunder læse- og matematikvejlederforeningen


Yde en aktiv og hurtig støtte, samt bestræbe på at gøre støtten hurtig tilgængelig for eleverne, enten i form af IT-startpakke samt intro-timer eller ved behov i form af ny pc med de nødvendige programmer installeret, samt introtimer.


Vejlede i brugen af Nota, digitale i-bøger, undervisningsplatforme og læringssystemer. 


Yde digital støtte til højtlæsning mm. via programmer som Appwriter, CD-ord og Intowords.  


Anvender en bred vifte af IT-programmer, så som Edpuzzle, Sway, Forms, Quizlet mm. til en kreativ og aktiv læringsproces i klasselokalerne som hos den enkelte elev